Organitzadors

organitza

Edicions Xandri

Edicions Xandri és un projecte literari nascut a finals de 2014. Va néixer amb l’objectiu de resituar al centre de la cultura l’interès per la lectura i el consum de llibres. Aposten per autors i obres amb dificultats d’accés a un mercat editorial hipercomercialitzat, sense renunciar a la qualitat i a les bones històries. Una de les seves missions és crear segells amb personalitat pròpia. Consulta el catàleg i els autors d’Edicions Xandri.

 

Cal Temerari

Diverses entitats i col·lectius de Sant Cugat es va agrupar amb l’objectiu de construir un espai autogestionat obert a la participació popular des d’on treballar per a la transformació social i política. Des de cal Temerari treballaren per:

  • Vetllar i potenciar la cultura popular i catalana des de la base.
  • Promoure la generació d’oci alternatiu i no consumista.
  • Fomentar i ser part activa del teixit associatiu local.
  • Ser un espai obert a la participació, la reflexió, el debat i la crítica.
  • Contribuir a la creació d’espais de relació lliures.
  • Fomentar el cooperativisme com a eina que enforteix l’economia i la societat en base a principis realment democràtics.
  • Defensar la intervenció comunitària i la reapropiació de la política a nivell local.
    Practicar l’autogestió des de la participació ciutadana.

Aquest projecte només té sentit des de la implicació de tots els temeraris de Sant Cugat, per construir l’espai de referència de l’associacionisme santcugatenc sobre la base d’aquests principis i el manifest.